Vormingspakket: Net zo anders

Het vormingspakket ‘Net zo anders’ heeft als doel werken aan wederzijdse realistische beeldvorming bij leerlingen met en zonder handicap.
Via de sessies werken we aan het doorbreken van stereotiepe beelden en vooroordelen.
Naast het overbrengen van informatie over (en door) mensen met een handicap, streven we naar een attitudeverandering en een open houding naar diversiteit.

Voor Wie

‘Net zo anders’ is een vorming voor leerlingen in de 2de en 3de graad van het lager onderwijs.

Waar

Scholen vragen het vormingspakket aan per klas. De vorming omvat minstens 2 sessies van telkens 2 lesuren.
Een eerste sessie omvat een inleiding op het thema ‘handicap’ en informatie over mensen met een handicap aan de hand van een werkbundel met opdrachten per handicap.
Een tweede sessie gaat dieper in op één van volgende beperkingen: visuele handicap, auditieve handicap, motorische handicap en verstandelijke handicap. Deze sessie pakken we zo ervaringsgericht mogelijk aan. Afhankelijk van de mogelijkheden werkt men onder meer met inleving en simulaties. De kinderen krijgen de kans om te ontdekken hoe het is om te leven met een handicap.
De derde sessie bestaat uit het bezoek van een ervaringsdeskundige in de klas of een gezamenlijke activiteit van leerlingen uit het gewoon en het buitengewoon onderwijs of een uitwisseling met een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Wanneer

Inschrijven

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je mailen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Bijdrage

€20 per sessie van 2 lesuren + vervoerskosten
€60 voor de ervaringsdeskundige in de klas + vervoerskosten

Begeleiding

Karolien

Vormingspakket: Net zo anders

Webdesign by Vormplus