Visie

Vzw CBK is een sociaal-culturele organisatie die vormingen en vrijetijdsactiviteiten organiseert voor een breed publiek. Onze drijfveer is bij te dragen tot de persoonlijke ontwikkeling van mensen en het stimuleren van een aantal sociale en creatieve vaardigheden. De werking van vzw CBK hangt op aan vier kapstokken: vrijetijd, vorming, ontmoeting en hulpverlening. We streven ernaar om een bloeiend sociaal-cultureel leven op gang te brengen waaraan iedere burger – jong, oud, met of zonder beperking – kan deelnemen. Vzw CBK streeft dan ook een inclusieve werking na. We zetten onze deuren wagenwijd open voor mensen met een beperking of extra ondersteuningnood.

Webdesign by Vormplus